Despre simpozion

ARGUMENT:Sponsori_2017.2

Păstrarea sănătăţii şi luptă cu bolile constituie preocupări ale omului încă din cele mai vechi timpuri. Însă, ţinând cont că în ultima vreme ne confruntăm cu creşterea frecvenţei unor boli grave (cancerul, bolile de nutriţie, tabagismul, alcoolismul, bolile cardiovasculare etc.), se impune apariţia unei medicini moderne, care este tot mai mult preventivă şi se adresează omului sănătos.

Pornind de la faptul că relaţiile dintre cunoştinţele şi conştiinţa elevului sunt cu totul diferite de relaţiile induse de competenţele disciplinelor din actualul curriculum al învăţământului românesc, ne propunem ca prin acest proiect educativ să informăm la nivel elementar ce trebuie făcut pentru prevenirea şi combaterea bolilor, pentru o viaţă îndelungată şi activă şi, totodată, să trezim interesul general pentru această problematică. Dorim să reuşim să formăm la elevi atitudini pe care aceştia să le concretizeze într-un stil de viaţă sănătos.

SCOPUL SIMPOZIONULUI:

Dezvoltarea capacității de înțelegere a necesității formarii unor comportamente de educaţie pentru sănătate, a dezvoltării unui comportament preventiv.

OBIECTIVE:

 • promovarea educației pentru sănătate prin valorificarea experienței didactice și împărtășirea exemplelor de bună practică;

 • stimularea relațiilor de colaborare între partenerii implicați în vederea formării unei atitudini pozitive față de educația pentru sănătate;

ORGANIZATORi:

 • Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău

 • Școala Sanitară Postliceală “Sanity” Bacău

Adresa: Bacău, str. Bicaz, nr. 7

Telefon/fax: 0787542799

E-mail: revista_stagiria@yahoo.com

SECȚIUNI:

1. Investigarea unor probleme psihologice vizând emoțiile pozitive, dezvoltarea armonioasă, nutriția și dieta

2. Investigarea unor probleme medicale vizând dezvoltarea armonioasă, nutriția și dieta

3. Cultivarea unor deprinderi/ comportamente sănătoase în școală – exemple de bună practică și aspecte metodice din activitățile care vizează promovarea sănătății și a educației pentru sănătate

PARTENERI:

 • KBS Phlegeteanu Sabine Marx GmbH, Osterhorn, Germania;

 • Colegiul de Medicină Bălți, Republica Moldova

 • Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, Republica Moldova

 • Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” Iași;

 • Primăria Municipiului Bacău;

 • Spitalul de Boli Cronice „Ileana Cezarina” Bacău;

 • Clinica New Central Med;

 • Catena

 • ROPHARMA S.A.

 • Farmacia Belladona

 • Serviciul Județean de Ambulanță Bacău;

 • Centrul de Bătrâni „Zile senine” Bacău;

 • Fundația de Sprijin Comunitar Bacău;

 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

 • Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Filiala Bacău;

 • Universitatea Danubius din Galați;

 • Inspectoratul Școlar Județean Bacău;

 • Colegiul Medicilor din România, filiala Bacău;

 • Colegiul Psihologilor din România;

 • Asociația Kinetoterapeuților din Bacău;

 • Spitalul Județean de Urgență Bacău;

 • Crucea Roșie Bacău;

 • Lions Club Bacău „Sanity”;

 • Școala Postliceală Sanitară „Sanity” Comănești;

 • Școala Postliceală „Ana Aslan” Oneşti.

PARTENERI MEDIA:

 • Deșteptarea

 • Observatorul de Bacău

 • Tele 1 Bacău

GRUP ȚINTĂ:

 • elevii din învățământul preuniversitar;

 • cadrele didactice;

 • parteneri educaționali (psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali, moașe, farmaciști, kinetoterapeuți etc.).